٤ BID'AH | innowacje

Wrogowie Sunny

Ibn Abî Zamanîn (zm. 399H – rahimhaullah) źródło: Usûl Us-Sunnah nr 8; Al-Lâlakâ`î, Szarh Usûl I’tiqâd Ahl us-Sunnah, nr 201 ‘Umar bin Al-Khattâb niech Allâh będzie z niego zadowolony powiedział: Zaprawdę, ci którzy podążają za swymi opiniami, są wrogami Sunny. Nie potrafili jej uchować i znaczenie jej umknęło im, a gdy spytano ich o coś,… Czytaj… Wrogowie Sunny

٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

Tora i Ewangelia to Słowa Allaha

´Allâmah ´Abdur-Razzâq ´Afîfî źródło: Fatâwâ wa Rasâ’il, 1/168 Pytanie: Czy Tora (Taurâh) i Ewangelia (Indżîl) są słowami Allâha? Odpowiedź: Tak. Tora i Ewangelia która została objawiona i nie została zniekształcona, to słowa Allâha. Dowodem jest to co Allah powiedział w Koranie (znacznie): {Czyż wy pragniecie, żeby oni wam uwierzyli, kiedy wśród nich była grupa takich,… Czytaj… Tora i Ewangelia to Słowa Allaha