٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

Tora i Ewangelia to Słowa Allaha

´Allâmah ´Abdur-Razzâq ´Afîfî
źródło: Fatâwâ wa Rasâ’il, 1/168

Pytanie: Czy Tora (Taurâh) i Ewangelia (Indżîl) są słowami Allâha?

Odpowiedź: Tak. Tora i Ewangelia która została objawiona i nie została zniekształcona, to słowa Allâha.

Dowodem jest to co Allah powiedział w Koranie (znacznie):

{Czyż wy pragniecie, żeby oni wam uwierzyli, kiedy wśród nich była grupa takich, którzy słyszeli słowo Boga, następnie je wypaczyli, kiedy już je zrozumieli, a przecież dobrze wiedzieli.} (Surah al-Baqarah, 2:75)