٧ FATAWA | fatwy

Czy muzułmanin może pracować w policji?

Szeich Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî źródło: Sobota 28 Dhûl-Hidżdżah/28 stycznia 2006, al-Madînah an-Nabawiyyah Pytanie i odpowiedź przekazał, spisał i przetłumaczył Abu Mûsa al-Albâni Pytanie: Szeichu, czy dozwolona jest praca w policji w kraju nie-muzułmańskim? Szeich Muhammad: Nie, nie wolno pracować jako policjant dla nie-wiernych. Pytanie: Szeichu, czy dozwolona jest praca w firmie ochroniarskiej dla różnych firm? Szeich Muhammad: Nie, nie… Czytaj… Czy muzułmanin może pracować w policji?