٧ FATAWA | fatwy

Czy muzułmanin może pracować w policji?

Szeich Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî
źródło: Sobota 28 Dhûl-Hidżdżah/28 stycznia 2006, al-Madînah an-Nabawiyyah
Pytanie i odpowiedź przekazał, spisał i przetłumaczył Abu Mûsa al-Albâni

Pytanie: Szeichu, czy dozwolona jest praca w policji w kraju nie-muzułmańskim?

Szeich Muhammad: Nie, nie wolno pracować jako policjant dla nie-wiernych.

Pytanie: Szeichu, czy dozwolona jest praca w firmie ochroniarskiej dla różnych firm?

Szeich Muhammad: Nie, nie wolno strzec ich banków.

Pytanie: Szeichu, to nie tylko chodzi o strzeżenie banków. To może być poczta lub inne zwykłe firmy.

Szeich Muhammad: Nie, to nie jest dozwolone.