٣ IHSAN | doskonałość

Jak salaf zdobywali wiedzę?

’Abdur-Razzaq al-’Abbad źródło: Szarh al-Mandhumah al-Mimiyyah, str. 84 Salaf byli tak bardzo zajęci zdobywaniem wiedzy, że przerywali sen gdy im się coś przypomniało. Muhammad bin Hatim al-Warraq powiedział, że Imam al-Buchari budził się 15-20 razy w ciągu nocy po to aby spisywać hadisy.

. Charydżyci, ٢ IMAN | wiara

Salaf na temat wiary (Iman)

Imâm Abû ´Uthmân as-Sâbûnî (zm. 449H – rahimahullah) źródłó: ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, rozdział 13 92. Madhab (skzoła prawna) Ahl-ul-Hadîth to uznanie że Îmân (wiara) składa się z mowy, czynów oraz tego o czym serce jest przekonane. Wzrasta z dobrymi uczynkami, maleje z grzechami. 93. Muhammad bin ´Alî bin al-Hasan asz-Szaqîq powiedział, że spytał Abû ´Abdullâh… Czytaj… Salaf na temat wiary (Iman)

٢ IMAN | wiara

Heretykiem jest ten który nie docenia sahabah

Ibn Abî Zamanîn źródło: Usûl Al-Sunnah, nr 189 Przekazane zostało że Ayyûb Al-Sakhtiyânî* powiedział: Ktokolwiek kocha Abû Bakra popiera religię, ktokolwiek kocha ‘Umara uprzątnął drogę, ktokolwiek kocha ‘Uthmâna został oświetlony światłem Allâha, i ktokolwiek kocha ‘Alîego uchwycił za najpewniejszy uchwyt. Ktokolwiek dobrze mówi o towarzyszach Wysłannika Allâha (sall allahu alayhi wa sallam), ten wolny jest… Czytaj… Heretykiem jest ten który nie docenia sahabah

٤ BID'AH | innowacje

Allah nazwał nas muzułmanami

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni źródło: Silsilat-ul-Huda wan-Nur, 444 Jeśli zniesiecie wszystkie nazwy jak al-Ikhwan Muslimin, Hizb-ut-Tahrir, Hanafi, Szafi’i, Dżama’at-ut-Tabligh itp. to my jako pierwsi ograniczymy się do używania tylko i wyłącznie słowa Muzułmanie. Jednak to że wymagacie od nas abyśmy przestali używać „salafiyyah”, pdczas gdy wy toniecie w waszych fałszywych nazwach jest niesprawiedliwe. przeczytaj też » Innowacja… Czytaj… Allah nazwał nas muzułmanami

١ ISLAM | praktyka

Salafiyyah czy sekciarstwo?

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn Imâm As-Sam’ânî (zm. 562H – rahimahullâh) powiedział: „As-Salafi: jest to przypisanie się do Salaf i podążanie ich drogą, w tym co zostało od nich przekazane.” (al-lnsâb, 3/273) więcej

١ ISLAM | praktyka

Sunnah czy to co robią ludzie?

Al-Khatîb Al-Baghdâdî, źródło: Al-Faqîh wa Al-Mutafaqqih nr. 384 Przekazane zostało, że Abdullâh bin Al-Hasan często siadywał z Rabî’ah. Jednego dnia omawiali różne aspekty sunny, gdy pewien człowiek ze zgromadzenia powiedział: „[ale ludzie] dziś tego nie praktykują.” ‘Abdullah powiedział, „Więc jeśli liczba ignorantów będzie tak duża, że staną się władcami i sędziami, to czy oni będą dowodem… Czytaj… Sunnah czy to co robią ludzie?

١ ISLAM | praktyka

Islam jest prosty

Imam Abu Bakr al-Ādżurri źródło: asz-Szari’ah, str. 24 Āsim al-Ahual przekazał że Abul-Āliyah (zmarł w 90H) powiedział: „Naucz się Islamu. Jak już się nauczysz Islamu, nie odwracaj się od niego na prawo ni na lewo. Trzymaj się drogi prostej,Sunny twojego Proroka i [drogi] na której jego Towarzysze się znajdowali… Wystrzegaj się innowacji, ponieważ powodują one… Czytaj… Islam jest prosty

٣ IHSAN | doskonałość

Zarozumiałość młodych entuzjastów

Przekazane zostało, że pewien młodzieniec mający wiedzę, miał za zwyczaj wywyższać siebie i chwalić się swoją wiedzą przed ludźmi starszymi od niego.

To rozzłościło Sufyâna [Al-Thaurî] i powiedział, „Salaf (bogobojni przodkowie) nigdy się tak nie zachowywali. Nigdy nie pragnęli władzy, a ty się wywyższach ponad tych którzy są starsi od ciebie. Wyjdź, nigdy cię nie chcę widzieć, i nie zbliżaj się nawet do moich kręgów.”… Czytaj… Zarozumiałość młodych entuzjastów

٢ IMAN | wiara

Salafi?

Imâm adh-Dhahabî (rahimahullâh) źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ, 4/45 Zostało autentycznie przekazane, że Imam ad-Dâraqutnî (zm. 385H) powiedział: „Nie ma niczego co bym bardziej nienawidził niż teologiczną retorykę (´Ilm-ul-Kalâm). Człowiek nigdy nie powininen się wdawać w teologiczną retorykę ani debaty. Przeciwnie, powinien być Salafî! [naśladować Salaf-us-Salih]” Salaf-us-Salih: Prawowierni poprzednicy. Prorok powiedział, „Najlepszą wspólnotą jest moja generacja, następnie… Czytaj… Salafi?