٢ IMAN | wiara

Pośrednicy między człowiekiem a Bogiem

Imâm Szaraf ud-Dîn al-Hadżâwî al-Hanbalî (zm. 978H – rahimahullâh) źródło: al-Iqnâ´ (4/297) Ktoś kto umieszcza między sobą a Allahem pośrednika, wzywa go, ufa mu lub prosi go o cokolwiek, ten zgodnie z konsensusem popadł w niewiarę (kufr), ponieważ czyni to co czynili bałwochwalcy: {„My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga.”} (Surah… Czytaj… Pośrednicy między człowiekiem a Bogiem