٣ IHSAN | doskonałość

Wiedza hipokryty

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr. 47 'Abdullah bin al-Mut’az powiedział: Wiedza hipokryty (munafiq) jest w jego mowie, a wiedza wierzącego (mu’min) jest w jego uczynkach.

٢ IMAN | wiara

Wiara jest przekonaniem, oświadczeniem i uczynkiem

Uczeni ahl-us-Sunnah Źródła: podane poniżej Imam Muhammad bin Idris asz-Szâfi´î (zm. 206H – rahimahullah): „Îmân jest wiarą, mową i uczynkiem, wzrasta i maleje.” (Manâqib asz-Szâfi´î, 1/387) Ar-Rabî´ powiedział: ”Słyszałem jak asz-Szâfi´î mowił: ”Îmân jest mową i uczynkiem, wzrasta i maleje.”” (Imâm Szams-ud-Dîn adh-Dhahabî, Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 10/5-9 [Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001]) Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (zm.… Czytaj… Wiara jest przekonaniem, oświadczeniem i uczynkiem

٣ IHSAN | doskonałość

Najgorsze czasy… Najgorsi ludzie…

Abû Bakr Al-Daynûrî źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-’Ilm` 4:338 Przekazane zostało, że Abû Hâzim Al-Aszdża’î* – rahimahullah – powiedział: Jeśli znajdziesz się w czasach gdy mowa (kalâm) uznawana jest za wiedzę (ilm), a wiedza (ilm) przyjmowana jako uczynki (’amal) [tzn. jeśli mówi się zamiast działać], to znajdujesz się w najgorszych czasach wśród najgorszych ludzi. *Abû Hâzim Salmân Al-Ashdża’î… Czytaj… Najgorsze czasy… Najgorsi ludzie…

٢ IMAN | wiara

Lekkie słowa ciężkiej wagi

Qur’an i Sunnah Allâh Najwyższy powiedział co znaczy: {Wtedy ten, którego szalki (dobrych uczynków) będą ciężkie, zazna życia przyjemnego; a ten; którego szalki (dobrych uczynków) będą lekkie, pogrąży się w głębi Czeluści.} (Surah al-Qâri’ah 101:6-7) Abu Hurairah, radiallaahu 'anhu, przekazał że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział, „Dwa słowa są najbardziej ukochane Najbardziej Miłosiernemu,… Czytaj… Lekkie słowa ciężkiej wagi

٢ IMAN | wiara

Hipokryta pogrążony w ciemnościach

Abu Dża’far Muhammad ibn Dżarir at-Tabarî (zm. 310H) źródło: At-Tafsîr Allah powiedział w Koranie (znaczenie) {Oni (hipokryci) są podobni do tego, który zapalił ogień, a kiedy ogień oświetlił to, co było wokół niego, Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach, tak iż nie mogli widzieć.} (Surah al-Baqarah, 2:17) Qatâdah – rahimahullâh – powiedział:… Czytaj… Hipokryta pogrążony w ciemnościach

٢ IMAN | wiara

Kiedy Allah przyjmuje od nas dobre uczynki?

Ibn Taymiyyah źródło: al-Minhadj 6/216 Charydżyci twierdzą, że Allaah przyjmuje [dobre] uczynki tylko wtedy gdy się unika wielkich grzechów. Murdżi’ah twierdzą, że przyjmowane są tylko wtedy gdy unika się bałwochwalstwa. Salaf mówią, że Allaah przyjmuje [dobre] uczynki, jeśli wkonywane są z bogobojnością szczerze dla Allaha we właściwy sposób.

٣ IHSAN | doskonałość

Narodziny grzechu

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah źródło: ad-Da’, str. 82 Grzech zaczyna się jako pomysł, który staje się szeptem, który zmienia się w pragnienie, która przekształca się w zdecydowanie aż staje się uczynkiem. Później niemożliwe jest go opuścić.