٣ IHSAN | doskonałość

Jezus syn Marii o życiu przyszłym

Imâm Abû Dâwûd as-Sidżistânî źródło: Kitâb-uz-Zuhd, str. 31; przekaz ten uznany został jako Hasan (dobry) przez jej korektora Zostało przekazane, że `Îsâ bin Maryam ([Jezus Syn Marii] sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) powiedział: „Pracujecie dla tego świata, na którym zaopatrzenie znajdziecie bez pracy, lecz nie pracujecie dla życia przyszłego w którym zaopatrzenie znajdziecie jedynie za… Czytaj… Jezus syn Marii o życiu przyszłym

٣ IHSAN | doskonałość

Pogoń za życiem doczesnym

Imam Abu Bakr al-Bayhaqî (zm. 458H) źródło: Al-Zuhd al-Kabîr Al-Hasan Al-Basrî mówił: „Młodzi! Szukajcie życia przyszłego. Jakże często widzimy ludzi którzy szukają życia przyszłego, a znajdują zarówno życie przyszłe jak i doczesne (dunyâ). Ale jeszcze nigdy nie było takiego który goni za życiem doczesnym a osiąga życie przyszłe jak i doczesne.”