· Szyizm

Różnica między Sziah a Rafidhah

Imam Szams ud-Din ad-Dhahabi (zm. 748H)
Mizan al-I’tidal (1/5-6)

Innowacja (bid’ah) Szyitów dzieli się na dwie kategorie:

mniejsza innowacja, czyli szyizm bez przesady i dewiacjii. Istniała wśród wielu Tabi’in (następców sahabah), oraz następnej generacji, i byli oni religijni, bogobojni  szczerzy. Jeżeli ich narracje byłyby odrzucone, to zaginęło by wiele narracji od Proroka, a to oczywiście byłoby czymś złym.

większa innowacja, czyli całkowite odrzucenie (rafd) i przesada. Jest to odrzucenie Abu Bakra and ‘Umara (niech Allah będzie z nich zadowolony), i nawoływanie do takich ideologii. Narracje od takich osób nie są przyjmowane.

Co więcej, nie znam nikogo z pośród dzisiejszych Szyitów który by był szczery i godny zaufania. Kłamstwo jest ich hasłem, a taqiyah i hipokryzja ich tarczą. Jak można przyjąć narracje od takiej osoby?

Jako ekstremalni Szyici za czasów Salaf (pierwsze 3 generacje w Islamie), uznawani byli ci, którzy obgadywali i drwili z ‘Uthmana, az-Zubayr, Talhah, Mu’awiyah, oraz niektórzy z tych co walczyli przeciwko 'Aliemu.

Ekstremalni Szyici za naszych czasów (za czasów Imama ad-Dhahabi), to ci którzy odrzucają i uznają za niewiernych dwóch pierwszysch Kalifów (Abu Bakr i 'Umar).