. modlitwa, ٧ FATAWA | fatwy

Łączenie Duhr i Asr po pracy

`Abdul-`Azîz ibn `Abdullâh ibn Bâz
źródło: al-Fatawa, 10/383

Nie jest dozwolone łączyć modlitwy Duhr i Asr, i modlić się je wieczorem po powrocie do domu, tylko dla tego że w dzień się pracuje. Praca nie usprawiedliwia, i nie zezwala na to aby odkładać modlitwę poza jej wyznaczony czas.

przypis tłumacza (abu anas):

Chodzi tutaj o nagminne łączenie modlitw, lub o odmawianie modlitw po ich określonym czasie tak, że odkłada się duhr i asr aż do zachodu słońca. Łączenie modlitw duhr i asr, oraz maghirb i isza jest dozowolne gdy istnieje ku temu potrzeba, a czasem nawet dla ułatwienia.

Więcej na ten temat » http://planetaislam.com/praktyka/modlitwa_podrozy_skracanie.htm