Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

Modlitwa z opuszczonymi rękoma

Szeich Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân źródło: Îdhâh-ud-Dalâlah fî Wudżûb-il-Hadhar min Du´ât-idh-Dhalâlah, str. 12   Pytanie: Czy modlitwa z opuszczonymi rękoma jest ważna? Odpowiedź: Tak. Sunną jest umieszczenie prawej ręki na lewej (na klatce piersiowej, bądź na brzuchu) gdy się stoi w Salah (modlitwie). To jest sunną. Gdy się kłania (Rukû´), wznosi się ręce wychwalając Allaha [...]

Tagi: , , , ,

Fundamenty Sunny: Ktokolwiek porzuca modlitwę (salah), ten popadł w niewiarę (część 11)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H) Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english) 38. I ktokolwiek porzuca modlitwę (salah), ten popadł w niewiarę. Porzucenie żadnego innego czynu nie powoduje odejścia od wiary, z wyjątkiem modlitwy. Ktokolwiek porzuca ją, ten jest niewiernym i Allah zezwolił na zabranie jego życia.       Szeich Sâlih bin Fawzân [...]

Tagi: , , , , , , , ,

Czy dozwolone jest by kobieta prowadziła mężczyzn w modlitwie?

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughni 3/34   Modlitwa mężczyzny za kobietą Imamem nigdy nie jest ważna. Niektórzy z naszych Uczonych – Hanabilah – zezwolili, by kobieta prowadziła mężczyzn w modlitwie Tarawih, pod warunkiem że stoi za nimi. Jako dowód podają hadis, że Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) pozwolił [...]

Tagi: , , , , ,

Ablucja i modlitwa wymazuje grzechy?

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) Źródło: at-Tamhid, 2/181 Myśleć że ablucja (łudu) i modlitwa (sama w sobie) wymazuje duże i małe grzechy to ignorancja i opinia zgodna z uczeniami Murdż’iah. Pokuta za grzech jest obowiązkiem, a obowiązek bez intencji jest nieważny. Nie można myśleć że (sama) modlitwa wymazuje grzech nie myśląc o nim.

Tagi: , , , , ,

Dobrowolna modlitwa z dala od ludzi

Imam Nâsir ud-Dîn al-Albâni (zm. 1420H – rahimahullaah) źródło: Sahih al-Dżami’i as-Saghir, 3821 Prorok sall Allahu alayhi wa sallam powiedział: „Dobrowolna modlitwa którą mężczyzna się modli gdy nikt go nie widzi, odpowiada 25 modlitwom w miejscu gdzie go ludzie widzą.”

Tagi: , ,

Modlitwa bez koncentracji

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-Łabil as-Sayyib, str. 17 Modlitwa bez koncentracji to jak ciało bez duszy. Daltego Allah nie przyjmuje takiej modlitwy, mimo że obowiązek zostaje spełniony.

Tagi: , , ,

Salat-ul-’Eid samotnej osoby

Ibn Qudamah al-Maqdisi Hanbali (zm. 620H – rahimahullaah) Źródło: al-Mughni, 3/287 Zarówno Hasan al-Basri i asz-Szfi’i uważają że samotna osoba, podróżnik, niewolnik i kobieta mogą modlić się Salat-ul-’Eid sami (bez zgromadzenia). Uważają że zgromadzenie (al-Dżama’a) nie jest warunkiem modlitwy świątecznej. Ta jest także jedna z opinii Imama Ahmada.

Tagi: , , , , , ,

Łączenie Duhr i Asr po pracy

Nie jest dozwolone łączyć modlitwy Duhr i Asr, i modlić się je wieczorem po powrocie do domu…

Tagi: , ,

Czy można opóźnić modlitwę, by wypełnić jej warunek?

Czy jest dozwolone opóźnienie modlitwy, aby wypełnić jeden z jej warunków, na przykład jeśli opóźnia się modlitwę ze względu na brak dostępu do wody i trzeba wyciągnąć wodę (np. ze studni, w celu wykonania ablucji)?

Tagi: , , , ,

Ktoś kto zapomniał o modlitwie Duhr, i modli się Maghrib z Imamem

Ma się modlić Duhr z Imamem (podczas gdy Imam się modli Maghrib)…

Tagi: , , ,

Czy mężczyźni mogą wykonywać modlitwę w spodniach?

Jeśli spodnie są obszerne i zakrywają to co znajduje się pomiędzy pępkiem a kolanami, i nie są obcisłe to można wykonywać w nich modlitwę.

Tagi: , ,

Modlitwa bez nakrycia głowy

Nakrycie głowy jest szlachetną cechą, szczególnie podczas modlitwy.

Tagi: ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale