. modlitwa

Czy można opóźnić modlitwę, by wypełnić jej warunek?

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn.
Źródło: Fatawa Arkanul-Islâm. Pytanie nr 187.
Przekład: Majida Shaban.

Pytanie: Czy jest dozwolone opóźnienie modlitwy, aby wypełnić jeden z jej warunków, na przykład jeśli opóźnia się modlitwę ze względu na brak dostępu do wody i trzeba wyciągnąć wodę (np. ze studni, w celu wykonania ablucji)?

Odpowiedź: Poprawny pogląd brzmi, ze nie jest dozwolone opóźnienie modlitwy poza czas, w którym obowiązuje w żadnym wypadku. Jeśli człowiek obawia się, że upłynie jej czas, powinien odmówić ją w takim stanie w jakim się znajduje, nawet jeśli wypełnienie warunku (w tym przypadku wyciągniecie wody do ablucji) można zrealizować w krótkim czasie (po upływie czasu modlitwy), zgodnie ze Słowami Allâha:

{Zaprawdę, modlitwa obowiązuje wierzących w ustalonych godzinach.} [Tłumaczenie znaczenia Koranu, Sura 4:103]

Podobnie, Prorok zdefiniował czas modlitw, i to nakłada obowiązek odmawiania ich w wyznaczonym dla nich czasie. Również, gdyby było dozwolonym czekanie na wypełnienie warunku (np. ablucji), przypisanie (wykonania) Tayammum (ablucji za pomocą czystego pyłu ziemi) nie byłoby właściwe, ponieważ człowiek może uzyskać wodę po tym czasie (tzn. zasadne jest w islamie przypisanie wykonania Tayammum jako ablucji – substytutu Wudhu – jeśli nie można w czasie obowiązywania modlitwy uzyskać wody do Wudhu – przyp. tłum.). I nie ma różnicy w opóźnieniu modlitwy przez długi czy krotki okres czasu, ponieważ obie te sytuacje dotyczą opóźnienia modlitwy poza czas ją obowiązujący. Jest to preferowana opinia szeicha islamu Ibn Taimiyyah, oby Allâh był dla niego miłosierny.