. modlitwa, ٣ IHSAN | doskonałość

Dobrowolna modlitwa z dala od ludzi

Imam Nâsir ud-Dîn al-Albâni
(zm. 1420H – rahimahullaah)
źródło: Sahih al-Dżami’i as-Saghir, 3821

Prorok sall Allahu alayhi wa sallam powiedział:
„Dobrowolna modlitwa którą mężczyzna się modli gdy nikt go nie widzi, odpowiada 25 modlitwom w miejscu gdzie go ludzie widzą.”