. modlitwa, ٣ IHSAN | doskonałość

Modlitwa bez koncentracji

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-Łabil as-Sayyib, str. 17

Modlitwa bez koncentracji to jak ciało bez duszy. Daltego Allah nie przyjmuje takiej modlitwy, mimo że obowiązek zostaje spełniony.