· Tafsir, ٧ FATAWA | fatwy

Niektóre zalety Sury al-Kahf

Komietet Fatw w Arabii Saudysjkiej
źródło: Fatâwa Al-Ladżnah Al-Dâimah, grupa 2, tom 3, str. 139
[www.alifta.com]

Bakr Abu Zayd, Salih Al-Fawzan, `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah Al Al-Shaykh

Pytanie: Ktokolwiek zapamięta pierwsze dziesięć wersetów z Sury Al-Kahf będzie chroniony przed klęskami Antychrysta (ad-Dadżdżal) (przekazał Muslim).

Ktokolwiek czyta ostatnie dziesięć wersetów Sury Al-Kahf będzie chroniony przed klęskami Antychrysta (ad-Dadżdżal). (Przekazał an-Nasa’i).

Al-Hakim przekazał hadis który uznał za autentyczny (sahih) z autorytetu Abu Sa`id, że Wysłannik (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.  Jak wiarygodne są te przekazy?

Odpowiedź: Powszechnie znany jest przekaz „Ktokolwiek zapamięta pierwsze dziesięć wersetów  Sury al-Kahf…”

Jeśli chodzi o przekaz o dziesięciu ostatnich wersetach Sury al-Kahf, to jest on Szadh (nieregularny)*.

Hadith Abu Sa`ida (niech Allah będzie z niego zadowolony), to jest to przekaz Hasan (dobry)**, i Al-Hakim uznał o za Sahih (autentyczny)***.


* Według asz-Szafiego hadis szadh to taki, który przekazany jest przez wiarygodną osobę, lecz przeczy przekazowi osoby o jeszcze wyższej wiarygodności.

** At-Tirmizi przez hadis hasan rozumiał: hadis, który nie jest szazz ani nie zawiera w isnadzie zdyskredytowanego przekaziciela i został przekazany przez więcej niż jednąścieżkę narratorów.80

Al-Chattabi (zm. 388 r.h.) sformułował bardzo zwięzłą definicję: „To hadis, którego źródło jest znane, a przekaziciele nie są dwuznaczni”. Miał przez to na myśli, że przekaziciele hadisu nie powinni być wątpliwej natury, jak w hadisie mursal lub munqati lub w hadisie zawierającym mudallisa.

*** Ibn al-Salah definiuje hadis sahih tymi słowy: „Hadis sahih to taki, którego isnad jest ciągły, składający się z narratorów o wiarygodnej pamięci, przekazujących z podobnych źródeł, i który wolny jest od jakichkolwiek nieprawidłowości(tj. w tekście) czy defektów (tj.w isnadzie)”.

(wg „Introduction to the Science of Hadith Clasification” autorstwa Suhaiba Hassan, Tłumaczenie i opracowanie: Iman)