٣ IHSAN | doskonałość

Ludzie siedzą z tobą, tylko po to by wytykać ci błędy!

Imâm Ibn Kathîr
(zm. 774H – rahimahullâh)
źródło:  al-Bidâyah wan-Nihâyah, 9/318

Pewien człowiek powiedział do al-Hassana al-Basrî:

„Ludzie siedzą z tobą (na twoich lekcjach), tylko po to by wytykać ci błędy!”

Al-Hassan odpowiedział: „Ludzie nie są zadowoleni ze swego Stwórcy (Allâha), mimo że On ich utrzymuje. Zatem jak mam oczekiwać że będą zadowoleni ze stworzenia podobnego do nich samych?”