٣ IHSAN | doskonałość

Doskonała czy ułomna wiara?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: Liqa’ Bab il Maftuh, 66

Jeśli spotkasz człowieka który troszczy się o to by zbliżyć się do Allaha, i nie obchodzą go rzeczy które go nie dotyczą, to wiedz, że jest to częścią doskonałości jego wiary (iman). A jeśli spotkasz człowieka który wszędzie wsadza nos, i ciągle pyta: „Co się stało?” „Co on powiedział?”, to wiedz, że jest to częścią ułomności jego wiary.

Są dziś ludzie, którzy interesują się tylko tym co mówią inni ludzie i inne sekty, tylko po to by innych obgadywać. To jest chorobą.