٣ IHSAN | doskonałość

Jak polepszyć pamięć?

Imam adh-Dhahabî
(zm. 748H – rahimahullah)
źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 9/162

`Alî bin Khaszram powiedział:
„Nigdy nie widziałem Wakî´ego z książką w ręku. Jedynie Memoryzował. Spytałem go jak memoryzować, na co odpowiedział: „Czy będziesz korzystał z lekarstwa, jeśli ci je przekażę?” Odpowiedziałem: „Tak.” Powiedział: „Opuść grzechy. Nie próbowałem nic podobnego na pamięć.””