٣ IHSAN | doskonałość, ٥ ​​​SIRAH | historia

Jeżeli kobieta ma większą wiedzę niż mąż, niech nie staje się arogancki.

Szeich Muqbil bin Hâdî al-Wâdi’î
(zm 1422H – rahimahullah)
źródło: www.muqbel.net – 27

Hiszam bin 'Urwah był uczniem (talib-ul-’ilm) swojej żony Fatimy bint al-Mundhiry. Jeżeli kobieta ma większą wiedzę niż mąż, niech nie staje się arogancki. Powinien czerpać z niej korzyść i dziękować Allahowi że dał mu kogoś, kto go może uczyć w jego własnym domu. Wiele bogobojnych kobiet było nosicielkami wiedzy tej wspólnoty. Wspomnieć można choćby 'A’iszę, Umm Salamę, 'Amrę bint 'Abdir-Rahman czy Hafsę bint Sirin.