٣ IHSAN | doskonałość

Kawałek chleba

Ibn ul-Qaiyym
źródło: '`Uddat as-sabirîn wa dhakhirat asz-Szakirîn’

Ibn Abi’d-Dunyah przekazał, że `Aiszâh powiedziała,
„Pewnego razu Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) wszedł do mnie [do domu] i zobaczył kawałek chleba na podłodze. Podniósł go, oczyścił i powiedział do mnie, '`Aiszo, szanuj błogosławieństwa Allâha, ponieważ gdy odejdą z domu, to mogą już nigdy nie powrócić.'”