٣ IHSAN | doskonałość

Kochasz władzę?

Ibn `Abd al-Barr
(zm. 463H – rahimahullah)
źródło: Dżâmi’ Bayân Al-‘ilm, 1/652

Fudayl ibn ‘Iyad [zm. 187H – rahimahullah] powiedział
„Każdy kto kocha władzę jest zawistnym przestępcą, wyszykuje błędy u innych i nienawidzi by mówiono dobrze o innych.”