٣ IHSAN | doskonałość

Ktokolwiek boi się Allaha…

Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi
(zm. 597H – rahimahullah)
Talbis Iblis, str. 22

Fudayl ibn ‘Iyad [zm. 187H – rahimahullah] powiedział:
„Ktokolwiek boi się Allaha, nikt mu nie zrobi krzywdy, a ktokolwiek boi się innych prócz Allaha, nikt mu nie pomoże.”