١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Praca domowa

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/111   Praca domowa małżonków zależy od tradycji. Wśród beduinów, żony pomagają swym mężom nawet przy zwierzętach. W miastach zaś, biedni mężczyźni pomagają swym żonom w prostych pracach domowych. Bogaci zaś mają pomoc domową, tak że żony żyją w luksusie. A’iszah powiedziała: Prorok zajmował się… Czytaj… Praca domowa

٣ IHSAN | doskonałość

Ktokolwiek boi się Allaha…

Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi (zm. 597H – rahimahullah) Talbis Iblis, str. 22 Fudayl ibn ‘Iyad [zm. 187H – rahimahullah] powiedział: „Ktokolwiek boi się Allaha, nikt mu nie zrobi krzywdy, a ktokolwiek boi się innych prócz Allaha, nikt mu nie pomoże.”

٧ FATAWA | fatwy

Pomoc dla bezrobotnych i praca „na czarno”

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî źródło: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (132) Pytanie: Kobieta otrzymuje pomoc dla bezrobotnych od państwa. Czy dozwolone jest aby oszukiwać i ukrywać to że ona pracuje (na czarno), aby dostać tą pomoc? Odpowiedź: Nie. Oczywiście że nie jest to dozwolone!

٢ IMAN | wiara

Pośrednicy między człowiekiem a Bogiem

Imâm Szaraf ud-Dîn al-Hadżâwî al-Hanbalî (zm. 978H – rahimahullâh) źródło: al-Iqnâ´ (4/297) Ktoś kto umieszcza między sobą a Allahem pośrednika, wzywa go, ufa mu lub prosi go o cokolwiek, ten zgodnie z konsensusem popadł w niewiarę (kufr), ponieważ czyni to co czynili bałwochwalcy: {„My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga.”} (Surah… Czytaj… Pośrednicy między człowiekiem a Bogiem

٢ IMAN | wiara

Zakazane jest szukanie schronienia u stworzenia

Al-Hafiz ibn Hadżar Fath ul-Bari, 13/381, Khalq Af’âl al-’Ibâd 123. Wg. korrekty al-Basyuni „Proszenie stworzenia o al-Isti’âdhah* jest zabronione, a dowodem jest hadith: „Jeśli prosisz o schronienie, proś Allaha o schronienie.” Słowa Allaha: . وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم {Jeśli ci szatan co podszeptuje, szukaj ucieczki w Bogu, bo on… Czytaj… Zakazane jest szukanie schronienia u stworzenia