٥ ​​​SIRAH | historia

Żona niechaj będzie poddana mężowi (wg. Biblii)

List do Efezjan 5:22-23, (Biblia Tysiąclecia)

Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała.

List do Efezjan jest jednym z czterech listów napisanych przez Pawła w okresie, gdy był więźniem w Rzymie we wczesnych latach sześćdziesiątych po Chr. (pozostałe to Listy do Filipian, Kolosan i Filemona). Było to pismo okólne, przeznaczone do odczytania w kilku Kościołach wokół Efezu, w dzis. zachodniej Turcji.