٣ IHSAN | doskonałość

Tasawwuf

Muhammad asz-Szaukani
źródło: al-Fath ar-Rabbani, 2/1045

Godny pochwały Tasawwuf (tak zwany sufizm), to wstrzemięźliwość od życia doczesnego. To nie rozróżnianie między złotem a ziemią, obojętność względem krytyki i pochwały innych ludzi. Ktoś kto nieustannie wspomina (dhikr) Allaha i Go czci. Ktoś taki to prawdziwy Sufi.