٢ IMAN | wiara

Miłość Allaha wobec swoich poddanych

Taqi ud Din al Hilali, i Muhammad Muhsin Khan
źródło: The Noble Qur’an (english translation)

Allah Wzniosły Błogosławiony objawił w Koranie co w przybliżeniu znaczy:
{Zaprawdę, tym, którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła – Miłosierny obdaruje ich miłością[1] (w sercach ludzi wiernych).}
(Surah Mariam, 19:96)


[1] Abu Hurayrah przekazał, że Prorok (sall allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Jeżeli Allâh kocha jakąś osobę, wzywa Gabriela i Mówi: 'Allâh kocha taką a taką osobę; Gabrielu kochaj tą osobę.’ Gabriel tą osobę pokocha, a następnie ogłasza mieszkańcom niebios, 'Allâh kocha taką a taką osobę, dlatego też i wy powinniście ją pokochać.’ Zatem wszyscy mieszkańcy niebios także kochają tą osobę, której wtenczas przyznane zostaje zadowolenie ludzi na ziemi.” (Sahih Buchari, tom 8, nr. 6)

Więcej w języku angielskim: