٢ IMAN | wiara

Znaki przed Dniem Sądu Ostatecznego: Dadżdżal

Muhammad Ibn Saalih Al-Uthaimin
Źródło: Szarh Lumuatul Itiqaad Imaama Ibn Qudaamah [str. 105-110]

Lingwistyczne znaczenie

Dadżdżal wywodzi się ze słowa dadżl, które oznacza kłamstwo i oszukiwanie. W religii odnosi się ono do mężczyzny, który jest oszustem i pojawi się w Ostatnich Dniach, uważając się za pana.

Jego pojawienie się jest dowiedzione w Sunnie, jak i Idżmie (jednogłośnej zgodzie uczonych). Prorok, pokój z nim, powiedział: „Mówcie: „O Allahu, zaprawdę, szukam schronienia u Ciebie od kary w Piekle oraz szukam schronienia u Ciebie od kary w grobie oraz szukam schronienia u Ciebie od próby Masih Ad-Dadżdżal oraz szukam schronienia u Ciebie od próby życia i śmierci.” 1

„Prorok, pokój z nim, szukał schronienia od niego podczas modlitwy” 2, a Muzułmanie zgodzili się, co do jego pojawienia.

Jego historia

Pojawi się na drodze w rejonie pomiędzy Szaam a Irakiem i zacznie nawoływać ludzi, aby go czcili. Większość ludzi, którzy za nim podążą to Żydzi, kobiety i Beduini. Siedemdziesiąt tysięcy Żydów z Asfahaan (obecnie Iran) podąży za nim, a on będzie podróżował po całej Ziemi, tak jak wiatr rozwiewa deszcz we wszystkich kierunkach, z wyjątkiem Mekki i Medyny, jako że będzie powstrzymany przed wkroczeniem do nich.

Długość jego pobytu wyniesie czterdzieści dni. Jeden dzień będzie jak rok, jeden dzień jak miesiąc, jeden dzień jak tydzień, natomiast reszta dni będzie zwykłej długości. Jest on jednooki (tzn. jedno oko jest dobre, a drugie wadliwe), a pomiędzy jego oczami napisane będzie KA FA RA (tzn. kafir lub niewierny). Tylko wierzący będą potrafili to przeczytać. Przyniesie wielkie próby, niektóre z nich będą takie, że rozkaże niebu i będzie padało oraz rozkaże ziemi, a wyda rośliny. Będzie miał ze sobą Ogród i Ogień, jednakże jego ogród będzie Ogniem, a jego Ogień będzie Ogrodem.

Prorok, pokój z nim, ostrzegał przed nim, mówiąc: „Ktokolwiek o nim usłyszy, wtedy pozwólcie mu oddalić się od niego. A do kogokolwiek on dotrze, wtedy pozwólcie mu wyrecytować otwierające wersety Sury Kahf nad nim.” lub „…pozwólcie mu wyrecytować otwierające wersety Sury Kahf.”3


1 Sahih Muslim: Księga Meczetów i Miejsc Modlitwy (nr 590) z hadisu Ibn Abbasa (niech Allah będzie z niego zadowolony

2 Sahih Al Buchari: Księga Wezwania do Modlitwy (nr 832) i Sahih Muslim: Księga Meczetów i Miejsc Modlitwy (nr 589) z hadisu Aiszy (niech Allah będzie z niej zadowolony)

3 Odniesienie do hadisu An Nułaas ibn Saman (niech Allah będzie z niego zadowolony) w Sahih Muslim: Księga PRÓB (nr 2937).