· Szyizm

Biada tym którzy nienawidzą sahabah

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
źródło: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/504), Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001

Allâh (´azza wa dżall) powiedział (co znaczy):

{A z tych, którzy przybyli pierwsi spośród muhadżirów i ansarów,  i z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra – Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego.} (Surah at-Taubah, 9:100)

Allâh Wzniosły Błgosławny poinformował nas, że jest z zadowolony z poprzedników, pierwszych z nich którzy wyemigrowali oraz pomocników któzy ich przyjęli (w Medynie), oraz zadowolony jest z tych którzy poszli w ich ślady czyniąć dobro.

Biada tym którzy ich nienawidzą i obgadują. Biada tym którzy nienawidzą i obgadują któregokolwiek z nich. To tyczy się w szczególności tych, którzy nienawidzą najlepszego z nich, mianowicie Abû Bakr as-Siddîq bin Abî Qahâfah, wielkiego Kalifa, niech Allâh będzie z niego zadowolony!

Zgubiona grupa Rafidów, nienawidzi najlepszych z pośród Sahabów i przeklina ich – przed czym szukamy schronienia u Allaha. Wskazuje to, że mózgi i serca tych ludzi są wywrócone do góry nogami. Jakże mogą wierzyć w Koran, gdy przeklinają kogoś z kogo Allâh jest zadowolony?

Jeśli chodzi o Ahl-us-Sunnah, to miłują oni tych których Allâh miłuje, i nienawidzą tych którch Allah nienawidzi. Naśladują i nie wprowadzają innowacji.

Są ocaloną grupą Allaha i jego wiernymi sługami.