١ ISLAM | praktyka

A z owoców palm i winnej latorośli czerpiecie dla siebie napój oszałamiający…

Abûl Fidâ Ismâ`il Ibn Kathir
(zm. 774H – rahimahullah)
źródło: Tafsir Surah an-Nahl (16) werset 67

{A z owoców palm i winnej latorośli czerpiecie dla siebie napój oszałamiający…}

Sugeruje że dozwolone było pić (takie napoje), zanim zostało zakazane. Sugeruje także, iż napoje oszałamiające pozyskane z daktyli, są takie same jak napoje pozyskane z winorośli. Zakazane są także inne napoje (oszałamiające) pozyskane z pszenicy, jęczmienia, kukurydzy czy miodu, a zostało to objaśnione w szczegółach w Sunnie.

{…napój oszałamiający i wyśmienite pożywienie…}

Ibn `Abbas powiedział: „Napój oszałamiający pozyskany z tych dwóch owoców jest zakazany, natomiast wyśmienite pożywienie jest dozwolone.”

W innym przekazie: „Napój oszałamiający jest zakazany, a wyśmienite pożywienie jest dozwolone.” A odnosi się to do tych owoców gdy są ususzone, tak jak daktyle i rodzynki, lub produktów z nich pozyskanych, takich jak melasa, ocet oraz wino (z daktyli lub winogron), które jest dozwolone zanim stanie się oszałamiające (khamr), co zostało przekazane w Sunnie.

{…Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy są rozumni!}

Odpowiednie jest aby odwołać się tu do ludzkiego rozumu, gdyż jest on najszlachetniejszą cechą człowieka. Dlatego też Allah zakazał tej wspólnocie spożywania napojów oszołamiających, aby uchronić ich zdolność (klarownego) rozumowania.Allah mówi:

{I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą, i sprawiliśmy, iż wytryskają z niej źródła, Ażeby mogli jeść jej owoce i to, co wypracują ich ręce. Czyż mogą nie być wdzięczni? Chwała niech będzie Temu, który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia i oni sami, i te, których oni nie znają.} (Surah Ya-Sin, 36:34-36)