. post, ٧ FATAWA | fatwy

Czy w lecie gdy post jest długi, można pościć krócej?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: al-Fatawa, 19/321

Pytanie: Mieszkamy w kraju, w którym słońce zachodzi między 21.30 a 22.00. Kiedy mamy kończyć post?

Odpowiedź: Gdy zajdzie słońce, tak długo jak jest dzień i noc tej samej doby.

Źródło: al-Fatawa, 19/307

Mówicie, że tam gdzie mieszkacie pościcie przez 17 godzin, i jakiś uczony powiedział wam że możecie pościć według czasu w Arabii Saudyjskiej.

Jest to ewidentny błąd sprzeczny z Koranem i Sunną. Nie znane mi aby jakikolwiek uczony mówił w ten sposób.