١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Błogosławiona ziemia

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 3/191

Jeśli byśmy powiedzieli, że Allah nakazał Mojżeszowi zdjąć sandały w świętej dolinie „Tuwa”, po to aby osiągnął błogosławieństwo tej świętej doliny, to na pewno jest to słuszne.

Tak samo nie wchodzi się w butach do Ka’by, i tak samo Imam Malik powiedział że nie należy jeździć konno w Medynie w okazaniu szacunku ziemi w której Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) jest pochowany.