١ ISLAM | praktyka

dowody muzułmańskich terrorystów

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
alfawzan.ws 1432/02/01H (2011/01/01)

——————————————-
Pytanie: Jakie Szubhah* (wątpliwości) mają ci którzy dokonują zamachów terrorystycznych, według których budują swą ideologię?

Odpowiedź: Mają wiele wątpliwości. Najbardziej poważną i najbardziej niebezpieczną wątpliwością jest to, że używają wieloznacznych dowodów, nie tłumacząc ich w świetle jasnych jednoznacznych dowodów. Nie tłumaczą tego co niejasne, w świetle tego co precyzuje i objaśnia. Biorą jeden dowód, a pomijają inne dowody które ograniczają, objaśniają lub precyzują. A poziom tej wiedzy osiągają tylko uczeni. Zaś ignoranci, uczniowie i początkujący, nie mają takiej wiedzy. To właśnie jest jedna z największych wątpliwości w tej kwestii. Bądź też ślepo naśladują ludzi którzy nie mają wiedzy, podając się za uczonych — a nimi nie są. Lub też podążają za wrogiem który przybiera szaty Islamu, a pragnie jedynie zniszczyć Islam.

* (Shubhah: Słownik Al-Mawrid podaje znaczenie tego słowa jako: podejrzenie, wątpliwość, dwuznaczność, niepewność, niezrozumiałość, niewyraźny charakter. Zobacz także werset 3:7 w Qur’anie.)

Dodaj komentarz