١ ISLAM | praktyka

Niech Allah przyjmie od nas i od was…

Hâfidh Dżalâl-ud-Dîn as-Suyûtî
(zm. 911H – rahimahullah)
źródło: al-Hâwî lil-Fatâwâ (1/82)

Abû Ahmad al-Fardhî przekazał w “al-Maszyakhah” od Dżubayr bin Nufayr:
„Towarzysze Wysłannika Allâha mieli zazwyczaj gratulować sobie nawzajem w dniu ´Îd: “Taqabbal Allah minna wa mink‘ (Nich Allâh przyjmie od nas i od was).””

al-Bayhaqî przekazał od Adhama, sługi ´Umar bin ´Abdil-´Azîza:
“Mieliśmy w zwyczaju mówić do ´Umara bin ´Abdil-´Azîza: “Niech Allâh przyjmie od nas i od ciebie, władco wiernych.” Odpowiadał nam w ten sam sposób i nie potępiał.

at-Tabarânî przekazał także od Hawshab bin ´Aqîl:
“Spotkałem al-Hasana al-Basrî w dniu ´Îd i powiedziałem: “Niech Allah przyjmie od nas i od ciebie.”