١ ISLAM | praktyka

Gdy nastaną trudne czasy

Przekazał al-Maruazî w as-Sunnah (nr. 35), at-Tabarânî w al-Kabîr (17/117), Abu Daûd w Sunan (Kitâb al- Malahim nr. 4327), at-Tirmidhî (nr. 3057) Ibn Mâdżah (nr. 4014) który uznał ten przekaz za hasan, i inni

Abu Tha’labah al-Khushani przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział do swych sahabah:

„Nakazujcie sobie na wzajem dobro i zakazujcie zła. A gdy ujrzycie że [ludzie] służą skąpstwu, idą za namiętnościami, preferują doczesne korzyści, każdy oczarowany jest swą własną opinią, to uważajcie na siebie, i pozostawcie to co większość ludzi czyni. Zaprawdę, po was nastaną czasy które wymagać będą cierpliwości. (W tych czasach) osoba która trzyma się tego czego wy dziś się trzymacie, otrzyma nagrodę pięćdziesięciu którzy postępują jak on.” Spytano, „Pięćdziesięciu z nich?” Wysłannik odpowiedział: „Nagrodę pięćdziesięciu z was.”