١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Jedna czwarta fiqhu przekazana została przez ‚Aiszę.

Al-Hakim Abu ‚Abdillah Al-Naysaburi
źródło: The Noble Women Scholars of Hadith, str. 72

Jedna czwarta boskiego prawodawstwa (fiqhu) przekazana została przez ‚Aiszę.