١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Nie wiesz, to nie mów!

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: Liqa’ Bab il Maftuh, 162

Ibn-ul-Qayyim twierdzi, że mowa o Allahu bez wiedzy jest gorsza od politeizmu (szirk). Czy chodzi tu o mniejszy politeizm (szik al-asghar)?

Ibn 'Uthaymîn: Nie. Tu chodzi o Szirk al-Akbar (większy politeizm). Mówienie o Allahu nie mając wiedzy to kłamanie i wprowadzanie ludzi w błąd.