١ ISLAM | praktyka

Leki zawierające alkohol

Komitet fatw w Arabii Saudyjskiej
Źródło: Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (22/110)

Zakazane jest (haram) mieszanie leków z alkoholem, ponieważ alkholu trzeba się pozbyć. Przekazane zostało od Abu Sa’id al-Khudri: „Mieliśmy wino które należało do sieroty, a gdy Surah al-Maa’idah została objawiona (zakaz ’khamr’ [Surah 5:90]), spytałem Wysłannika Allaha sall allahu alayhi wa sallam o (to wino) mówiąc, „Należy do sieroty.” Odpowiedział: „Wylej je” (przekazał al-Tirmidhi, 1263).

Jeśli leki zostaną zmieszane z alkoholem [przez nie-muzułmanina], a ilość alkoholu jest tak duża że lek ten odurza, to jest to khamr i spożywanie tego jest haram (zakazane). Jeśli ilość alkoholu jest tak mała że lek ten nie odurza, to dozwolone jest używanie go.

Jeśli spożycie dużej ilości tego leku [zmieszanego z alkoholem] powoduje odurzenie, to zakazane (haram) jest używanie go, bez wzdlęgu czy to mała czy duża ilość. Jeśli zaś spożycie go nie powoduje odurzenia, to dozowolne jest używanie go.