١ ISLAM | praktyka

Qiyas, Idżma’, Ikhtilaf (analogia, zgoda, różnice opinii)

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
źródło: Szarh-ul-Usul, str 466-478

Jednym z warunków Idżma’ (zgody), jest to że nie istnieje wcześniejsza niezgoda (ikhtilaf). […]

To że w tej samej generacji istnieje ikhtilaf (niezgoda), a następnie nastaje Idżma’ (zgoda), nie wpływa na słuszność tejże Idżma’, ponieważ Ikhtilaf nie został ugrunotwany. […]

Jak tylko jakaś generacja dochodzi do zgody w pewnej kwestii nastaje Idżma’. Nie jest obowiązkiem aby cała generacja musiała wymrzeć aby uznać to za Idżma’. […]

Dowodem są Koran, Sunnah, Idżma’ (zgoda) oraz Qiyas. Wszystkie inne określenia o których się mówi że stanowią dowód, jak na przykład Masalih Mursalah, są w gruncie rzeczy zawarte w tych czterech. […]

Qiyas ma swe podstawy w Koranie, Sunnie, oraz u Sahabah (Towarzyszy Proroka). Ci którzy nie przyjmują Qiyas, tak jak Dhahiriyyah, mówią że ci którzy posługują się Qiyas idą w ślady szatana, który jako pierwszy użył Qiyas porównując siebie z Adamem. […]

Każda analogia którą Allah podaje w Koranie jest dowodem na Qiyas, gdyż porównuje duchowość z materią.