١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Szczere i poprawne uczynki

Abû Nu’aym
źródło: Hilyah Al-Auliyâ, tom 8, str. 95

Al-Fudayl bin ‘Ayyâd [zm. 187H] – rahimahullâh – powiedział:
„Allâh przyjmuje jedynie te uczynki, które są poprawne i szczere. Jeśli uczynek wykonany jest poprawnie, lecz nie jest szczery, nie zostanie przyjęty. Jeśli jest szczery lecz nie jest poprawnie wykonany, też nie zostanie przyjęty.” Spytano go, „Abû ‘Alî! Jaki uczynek jest szczery i poprawny?” Odpowiedział, „Szczery uczynek to taki który przez który szuka się jedynie zadowolenia Allâha. Poprawny uczynek to taki który jest zgodny z Sunną.”