١ ISLAM | praktyka

Wyrzucić żydów z Palestyny, a w sercu pustka…

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni
źródło: Silsilat-ul-Huda wan-Nur