٦ QUR'AN | koran, ٧ FATAWA | fatwy

Jaki jest werdykt względem wieszania wersetów Koranicznych na ścianie?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
źródło: Liqâ’ât-ul-Bâb al-Maftûh, 25/197

 

Pytanie:
Jaki jest werdykt względem wieszania wersetów Koranicznych na ścianie?


Odpowiedź:

Jaki jest tego cel?


Pytanie:

Ponieważ są piękne?

 

Odpowiedź:
Jeśli ma to być dekoracja, to w ten sposób znieważa się Koran. Jakże można pozwolić na to, by Koran który został objawiony by uleczył ludzkie serca i napominał ludzkość służył jako dekoracja ścian?

 

Pytanie:
By osiągnąć błogosławieństwa (Tabarruk)?

 

Odpowiedź:
Czy zostało przekazane że bogobojni przodkowie (Salaf) szukali w ten sposób błogosławieństw? Nie. Nic takiego nie zostało przekazane. My jako następcy idziemy w ślady bogobojnych przodków. Czy jest jakiś trzeci cel?

 

Pytanie:
By przypominać ludziom?

 

Odpowiedź:
Ludzie którzy siedzą w pomieszczeniach [które są w ten sposób udekorowane] – czy w ten sposób naprawdę są upominani i czytają Koran? Jeśli tak, to jedynie nieliczni tak postępują. Czy jest jeszcze czwarty cel?

 

Pytanie:
Jako ochrona przed Dżinami?

 

Odpowiedź:
Czy zostało przekazane że Salaf chronili się w ten sposób przed Dżinami?

 

Pytanie:
Nie.

 

Odpowiedź:
Nie. Jakże Salaf mogli o tym nie wiedzieć, a my o tym wiemy? Jest to co najmniej innowacją (Bid´ah), a może nawet są to kpiny z Koranu. Przykładowo na ścianie wisi obraz z wersetem {Nie obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecności!} (Surah al-Hudżurat, 49:12) A pokój ten i ludzie w nim zgromadzeni pełni są obgadywania. To są kpiny.

Dlatego też upominajcie ludzi którzy mają tego typu obrazy na ścianach.

Powiedzcie im: „Drodzy bracia, Słowa Allaha nie zostały objawione w tym celu.”

To samo dotyczy używania Koranu w telefonie jako sygnału gdy ktoś do ciebie dzwoni. Czy taki jest cel Koranu?