٢ IMAN | wiara

Pośrednicy między człowiekiem a Bogiem

Imâm Szaraf ud-Dîn al-Hadżâwî al-Hanbalî (zm. 978H – rahimahullâh) źródło: al-Iqnâ´ (4/297) Ktoś kto umieszcza między sobą a Allahem pośrednika, wzywa go, ufa mu lub prosi go o cokolwiek, ten zgodnie z konsensusem popadł w niewiarę (kufr), ponieważ czyni to co czynili bałwochwalcy: {„My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga.”} (Surah… Czytaj… Pośrednicy między człowiekiem a Bogiem

١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Modły za innowierców i niewiernych którzy zmarli

Ibn Taimiyyah źródło: Iqtida-us-Sirâtil Mustaqîm, (eng. trans.) str. 77-78 Abu Hurayra przekazał: „Wysłannik Allaha odwiedził grób swojej matki i płakał, poruszył też innych do łez. Powiedział: 'Prosiłem mego Pana aby mi zezwolił modlić się za nią, ale mi na to nie zezwolił. Prosiłem Go o pozwolenie aby odwiedziać jej grób, na co mi zezwolił. Odwiedzajcie… Czytaj… Modły za innowierców i niewiernych którzy zmarli

٢ IMAN | wiara

Po co się modlić skoro istnieje przeznaczenie?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah źródło: ad-Da’, str. 18 Istnieją ludzie, którzy się zastanawiają po co należy się modlić, skoro i tak wszystko już zostało zapisane i przeznaczone. Zatem pytamy ich, po co jedzą gdy czują głód, skoro i tak zostało zapisane i przeznaczone że mają zjeść.