· Szyizm

Współpraca z Rafidhah Sziah

Autor: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz
źródło: sahab.net
[
www.sahab.net/forums/showthread.php?t=337295 ]

Pytanie: Co uważacie o zbliżeniu się między Râfidhah Szi’ah i Ahl-us-Sunnah?

Odpowiedź: Zbliżenie się między Râfidhah i Ahl-us-Sunnah jest niemożliwe, ponieważ nasza wiara jest zupełnie inna. Wiara Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah polega na tym, aby szczerze czcić Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Nie uznają wznoszenia modlitw do żadnego anioła ani Proroka u boku Allaha. Uważają, że jedynie Allah zna to co skryte (ghayb). Częścią Wiary Ahl-us-Sunnah jest także, że kochają wszystkich sahabów (towarzyszy Proroka, sall allahu 'alayhi wa sallam) i proszą Allaha aby był z nich wszystkich zadowolony. Uznają że sahabah są najlepszymi z pośród stworzeń po prorokach. Uważają że Abû Bakr jest najlepszy, później ´Umar, ´Uthmân i ´Alî.

Râfidhah są czystym przeciwieństwem. Tak więc połączenie się z nimi nie jest możliwe, tak samo jak nie jest możliwe aby Ahl-us-Sunnah połączyli się z żydami, chrześcijanami i bałwochwalcami.

Pytanie: Czy możliwe jest, aby się z nimi połączyć aby wspólnie walczyć przeciwko obcemu wrogowi, np. przeciwko komunistom?

Odpowiedź: Uważam, że nie jest to możliwe. Ahl-us-Sunnah zobowiązani są trzymać się razem, jako jedna wspólnota, jedno ciało. Powinni napominać Râfidhah aby powrócili do Księgi Allâha i Sunny Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jeśli się nawrócą, to są naszymi braćmi. Dopiero wtedy możemy z nimi współpracować.

Ale tak długo jak nienawidzą i obgadują prawie wszystkich sahabów – np. Abû Bakr i ´Umar – oraz czczą rodzinę proroka (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – jak na przykład ´Alî, Fâtimah, al-Hasan och al-Husayn – i uważają że ich dwunastu Imamów zna świat skryty (ghayb) i że są bezbłędni, [to współpraca z nimi nie jest możliwa]. Są to największe kłamstwa, i przeczy metodologii Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.