٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Jak powstają grzechy?

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 444 Grzechy powstają z miłości tego co Allah nienawidzi, i vice versa. A podstawą tego jest to, że człowiek daje pierwszeństwo swej duszy, przed miłością do Allaha i obawą przed Nim. To z kolei jest brakiem obowiązkowego monoteizmu (Tauhid).

١ ISLAM | praktyka

Chcą z naszych pleców zrobić mosty do Piekła

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm, 2/117 ´Uqbah bin Muslim (rahimahullâh) powiedział: Przez 34 lata towarzyszyłem Ibn ´Umarowi, i często mówił „Nie wiem”. Pewnego razu odwrócił się do mnie, i powiedział: „Wiesz co ludzie chcą? Chcą z naszych pleców zrobić mosty do Piekła.”

١ ISLAM | praktyka

Grzechy w Mekce

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 428, 429 Niektórzy Towarzysze Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) umyślnie nie mieszkali w obrębie Haram w Mekce, bojąc się grzechów które tam popełnią. Do nich należeli Ibn ´Abbâs i ´Abdullâh bin ´Amr. Mudżâhid (rahimahullâh) powiedział: „Grzechy (które człowiek popełnia) w Mekce, mnożone są… Czytaj… Grzechy w Mekce

٣ IHSAN | doskonałość

Ludzie siedzą z tobą, tylko po to by wytykać ci błędy!

Imâm Ibn Kathîr (zm. 774H – rahimahullâh) źródło:  al-Bidâyah wan-Nihâyah, 9/318 Pewien człowiek powiedział do al-Hassana al-Basrî: „Ludzie siedzą z tobą (na twoich lekcjach), tylko po to by wytykać ci błędy!” Al-Hassan odpowiedział: „Ludzie nie są zadowoleni ze swego Stwórcy (Allâha), mimo że On ich utrzymuje. Zatem jak mam oczekiwać że będą zadowoleni ze stworzenia… Czytaj… Ludzie siedzą z tobą, tylko po to by wytykać ci błędy!

٣ IHSAN | doskonałość

Kto z was może powiedzieć, że nie ma zamkniętego serca?

Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi (zm. 597H – rahimahullah) źródło: al-Qussas, str. 109 Przekazał al-A’masz. Siedzieliśmy u Mudżahida. Wyciągnął swą dłoń i powiedział: „To jest serce. Gdy człowiek grzeszy, dzieje się to – i złożył mały palec do dłoni. Następnie popełnia kolejny grzech – i złożył palec serdeczny. I zrobił tak samo z innymi palcami, aż zamknął… Czytaj… Kto z was może powiedzieć, że nie ma zamkniętego serca?

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Grzesznik chce iść na dżihad by odpokutować

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân alfawzan.ws 1426-02-05 (2005-03-16) Pytanie: Jestem grzesznikiem, i pragnę by Allah wymazał me grzechy. Chcę się udać na Dżihad do Iraku. Dopytywałem się w tej kwestii, i dowiedziałem się że nie ma tam przywództwa (pod którym można uczestniczyć w Dżihadzie). Jedni radzili mi aby tam pojechał, inni żeby nie jechać, ponieważ stałbym… Czytaj… Grzesznik chce iść na dżihad by odpokutować

٣ IHSAN | doskonałość

Jesteś w sobie zadufany?

’Abdur-Razzaq al-’Abbad źródło: Szarh al-Mandhumah al-Mimiyyah, str. 242 Nigdy nie uwielbiaj swych czynów, bez względu na to co dokonałeś. Za każdym razem jak cię ogarną takie myśli, to pomyśl o wszystkich grzechach które uczyniłeś.

٣ IHSAN | doskonałość

Salafi są przeciwni Sufizmowi?

’Abdullâh ibn Muhammad ibn ´Abdil-Wahhâb* źródło: ad-Durar as-Saniyyah, 1/241 Nie jesteśmy przeciwko Sufiyyah (sufizm), oraz oczyszczaniu własnego wnętrza od grzechów serca i czynów, tak długo jak człowiek postępuje zgodnie z Szari’ah, oraz wg właściwej metodologii (manhadź). * ‘Abdullâh był drugim synem Imama Muhammada ibn ´Abdil-Wahhâba

١ ISLAM | praktyka

Węże wychodzące z grobów grzeszników

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: Usûl Ahl-is-Sunnah,  1429-01-03 [ http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4 ] Pytanie: Niektórzy ludzie tłumaczą to, że węże wychodzą z grobów nieboszczyków, że ludzie ci byli grzesznikami. Niektórzy nawet mówią o tych ludziach po imieniu, i rozsyłają informacje o tym przez telefony komórkowe. Co możecie o tym powiedzieć? Odpowiedź: To jest straszenie i terroryzowanie… Czytaj… Węże wychodzące z grobów grzeszników

٣ IHSAN | doskonałość

Miękkie serce

Abû Nu’aym źródło: Hilyah Al-Auliyâ`, tom. 2, str. 192, 344 Przekazane zostało że ‘Aun bin ‘Abdillâh powiedział, „Trzymajcie się towarzystwa tych którzy okazują skruchę, gdyż mają oni najmiększe serca.” Przekazane zostało że Makhûl powiedział, „Ludzie którzy mają najmiększe serca, to ci którzy najmniej grzeszą.”

. Charydżyci, ٢ IMAN | wiara

Salaf na temat wiary (Iman)

Imâm Abû ´Uthmân as-Sâbûnî (zm. 449H – rahimahullah) źródłó: ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, rozdział 13 92. Madhab (skzoła prawna) Ahl-ul-Hadîth to uznanie że Îmân (wiara) składa się z mowy, czynów oraz tego o czym serce jest przekonane. Wzrasta z dobrymi uczynkami, maleje z grzechami. 93. Muhammad bin ´Alî bin al-Hasan asz-Szaqîq powiedział, że spytał Abû ´Abdullâh… Czytaj… Salaf na temat wiary (Iman)

٣ IHSAN | doskonałość

Czy skorzystasz z choroby?

Muhammad bin Ismâ`îl ibn al-Mughîrah al-Buchârî (zm. 256H – rahimahullah) źródło: Al-Adab Al-Mufrad, rozdział o pokucie za grzechy Salmân Al-Fârsî – radiallahu 'anhu  – odwiedził kiedyś chorego przyjaciela. Gdy wszedł powiedział: Oto dobre wieści, gdyż Allâh czyni tak, że choroba dla wierzącego jest pokutą [za grzechy] i jest z niej zadowolony. Zaś choroba dla grzesznika… Czytaj… Czy skorzystasz z choroby?