· Tafsir, ٥ ​​​SIRAH | historia

Źródła Tafsiru

Imâm Ibn Kathîr (zm. 774H – rahimahullâh) Tafsir, wyd. dar-us-salaam Jeśli ktoś zapytałby o najlepszą metodę tafsiru, odpowiedzielibyśmy, że najlepszą metodą jest wyjaśnienie Koranu za pomocą samego Koranu. To, co w Koranie określone jest w sposób ogólny w jednym miejscu, zwykle wytłumaczone jest w innym. Kiedy jednak metoda ta sprawia trudności, należy odnieść się do… Czytaj… Źródła Tafsiru

٥ ​​​SIRAH | historia

Najpiękniejsza recytacja Koranu

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: at-Tadhkirah 1/82 Abu Musa al-Asz’ari najpiękniej recytował Qur’an. Abu Uthman an-Nahdi powiedział: nigdy nie słyszałem instrumentu który by brzmiał piękniej niż głos Abu Musy. Pragnęliśmy aby czytał Surę al-Baqarah w modlitwie.

٤ BID'AH | innowacje

Wystarcza ci Koran?

Imâm Abû ´Abdillâh al-Hâkim źródło: Ma´rifah ´Ulûm-il-Hadîth, str. 65 Imâm Ayyûb as-Sikhtiyânî (rahimahullâh) powiedział: „Jeśli mówisz komuś o hadisie, a on ci na to mówi byś go zostawił i zamiast tego trzymał się Koranu, to wiedz że człowiek ten jest zbłąkany.”

٤ BID'AH | innowacje

Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu

Abul-Fadl Al-Muqri`Al-Râzî źródło: Ahâdîth fî Dham Al-Kalâm ła Ahlihî, str. 96 Abd Al-Rahmân bin Mahdî przekazał: Przyszedłem do Mâlika bin Anas, gdy pewien mężczyzna pytał go o Koran. [Imâm Mâlik] powiedział, „Być może jesteś przyjacielem Amra bin ‘Ubayd. Niech klątwa Allâha na niego padnie. To on wprowadził innowację filozofii (Kalâm). Jeśli filozofa (Kalâm) byłaby wiedzą,… Czytaj… Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu

٢ IMAN | wiara

Różnica między Koranem a Hadith Qudsi

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn źródło: al-Qaul ul-Mufid fi Kitab ut-Tauhid, rozdział 26 Koran: Znaczenie od Allaha, Słowa Allaha Hadith Qudsi: Znaczenie od Allaha, słowa Proroka Jeśli Prorok sall alahu alayhi wa sallaam mówi, że Allah powiedział, to znaczy że Prorok objaśnia znaczenie tego co Allah powiedział. Podobnie jak Allah mówi w Koranie, że np.… Czytaj… Różnica między Koranem a Hadith Qudsi