٣ IHSAN | doskonałość

Jeśli nauczysz mądrego

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm 1/265 al-Khalîl bin Ahmad (rahimahullâh) powiedział: „Jeśli nauczysz mądrego, to cię pochwali, jeśli nauczysz głupiego to cię skarci i znienawidzi.”

١ ISLAM | praktyka

Chcą z naszych pleców zrobić mosty do Piekła

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm, 2/117 ´Uqbah bin Muslim (rahimahullâh) powiedział: Przez 34 lata towarzyszyłem Ibn ´Umarowi, i często mówił „Nie wiem”. Pewnego razu odwrócił się do mnie, i powiedział: „Wiesz co ludzie chcą? Chcą z naszych pleców zrobić mosty do Piekła.”

١ ISLAM | praktyka

Najbardziej śmiali spośród ludzi w wydawaniu fatw

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm (2/101) Ayyûb as-Sikhtiyânî (rahimahullâh) powiedział: „Najbardziej śmiali spośród ludzi w wydawaniu fatw, to ci którzy najmniej wiedzą na temat różnych opinii (ikhtilaf) uczonych. Ci zaś którzy są najbardziej ostrożni w wydawaniu fatw, to ci którzy najwięcej wiedzą na temat różnych opinii uczonych.” (2/278) Ibn ´Uyaynah… Czytaj… Najbardziej śmiali spośród ludzi w wydawaniu fatw

١ ISLAM | praktyka

Oddali się modlitwie zamiast wiedzy

Imâm al-Asbahânî (zm. 535H – rahimahullâh) Al-Targhîb wa Al-Tarhîb 3:98 Przekazane zostao że Imâm Muhammad bin Sîrîn – rahimahullâh – powiedział: Byli ludzie, którzy odwrócili się od wiedzy i od uczonych, i w zamian oddalili się do swych komnat oddając się modlitwie, aż im skóra zeschła. Następnie zaczęli postępować sprzecznie z Sunną, przez co przepadli.… Czytaj… Oddali się modlitwie zamiast wiedzy

. Charydżyci, ١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Potęga dowodów które poruszają serce

’Abdur-Razzaq al-’Abbad źródło: Szarh al-Mandhumah al-Mimiyyah, str. 58 Potęga dowodów które poruszają serce, ma większą moc i siłę niż potęga czynów które dotykają ludzkich ciał. Gdy rząd Algierski chciał wypędzić Charydżytów z gór, odmówili.  Jednak gdy Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn napisał do nich list, wielu z nich zeszło z gór i poddało się dowodom.

١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh?

Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi (zm. 597H – rahimahullah) źródło: al-Qussas, str. 104 'Ali bin Abi Talib (radiallahu 'anhu) przechodził obok pewnego gawędziarza i spytał go: „Czy masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh*?” Odpowiedział: „Nie”. 'Ali rzekł: „Przepadłeś, a innych ze sobą w otchłań zabrałeś.” * Odnosi się do chronologii objawienia Koranicznego – wersetów które zostały zniesione,… Czytaj… Masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh?

١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Imam Mâlik mówi: „Nie wiem.”

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) Źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm,  2/115 ´Abdur-Rahmân bin Mahdî (rahimahullâh) powiedział: „Pewnego dnia byliśmy u (Imama) Mâlika, gdy przyszedł do niego pewien mężczyzna i powiedział: „Abû ´Abdillâh! Podróżowałem 6 miesięcy aby zadać ci różne pytania. Moi ludzie mnie wysłali na tą misję.” Mâlik powiedział: „Pytaj.” Spytał, na co Mâlik odpowiedział:… Czytaj… Imam Mâlik mówi: „Nie wiem.”

١ ISLAM | praktyka

Na początek… 40 hadisów Nawawi

’Abdur-Razzaq al-’Abbad źródło: Szarh al-Mandhumah al-Mimiyyah, str. 99 Pierwsze co należy doradzić początkującemu (muzułmaninowi) w zdobywaniu wiedzy, to 40 hadisów Imama an-Nawawi, nic innego. Następnie niech idzie krok po kroku. Czytaj » 40 Hadisów Imama an-Nawawi

٣ IHSAN | doskonałość

Jak salaf zdobywali wiedzę?

’Abdur-Razzaq al-’Abbad źródło: Szarh al-Mandhumah al-Mimiyyah, str. 84 Salaf byli tak bardzo zajęci zdobywaniem wiedzy, że przerywali sen gdy im się coś przypomniało. Muhammad bin Hatim al-Warraq powiedział, że Imam al-Buchari budził się 15-20 razy w ciągu nocy po to aby spisywać hadisy.

١ ISLAM | praktyka

Od kogo czerpać wiedzę?

Imam Abu Bakr al-Ādżurri (zm. 330H – rahimahullah) źródło: Fardh Talab-il-’Ilm, str. 126 Jeśli ktoś się zastanawia od kogo czerpać wiedzę (religijną), biorąc pod uwagę fakt że wiele osób udziela lekcji, to odpowiedź brzmi: Od tego o kim wiadomo że uczy muzułmanów obowiązkowej wiedzy (religijnej), takiej jak czystość, modlitwa, jałmużna, pielgrzymka, dżihad…