٤ BID'AH | innowacje

Wrogowie Sunny

Ibn Abî Zamanîn (zm. 399H – rahimhaullah) źródło: Usûl Us-Sunnah nr 8; Al-Lâlakâ`î, Szarh Usûl I’tiqâd Ahl us-Sunnah, nr 201 ‘Umar bin Al-Khattâb niech Allâh będzie z niego zadowolony powiedział: Zaprawdę, ci którzy podążają za swymi opiniami, są wrogami Sunny. Nie potrafili jej uchować i znaczenie jej umknęło im, a gdy spytano ich o coś,… Czytaj… Wrogowie Sunny

٣ IHSAN | doskonałość, ٤ BID'AH | innowacje

Kochasz swego brata w Islamie?

Abû Nu’aym źródło: Hilyatu Al-Auliyâ` 7/34 Przekazane zostało że Sufyân Al-Thaurî – niech Allâh będzie dla niego Miłosierny – powiedział: Jeśli kochasz człowieka dla Allâha, i człowiek ten wprowadza innowację do Islâmu, a ty mimo tego nie czujesz do niego nienawiści, to tak naprawdę nigdy go nie kochałeś dla Allâha.

. Charydżyci, ٢ IMAN | wiara

Salaf na temat wiary (Iman)

Imâm Abû ´Uthmân as-Sâbûnî (zm. 449H – rahimahullah) źródłó: ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, rozdział 13 92. Madhab (skzoła prawna) Ahl-ul-Hadîth to uznanie że Îmân (wiara) składa się z mowy, czynów oraz tego o czym serce jest przekonane. Wzrasta z dobrymi uczynkami, maleje z grzechami. 93. Muhammad bin ´Alî bin al-Hasan asz-Szaqîq powiedział, że spytał Abû ´Abdullâh… Czytaj… Salaf na temat wiary (Iman)

herezje

Szyickie herezje: Pokłon do Fatimy

Ayatollah Seyyed Hassan Abtahi źródło: Anwar-e-Zahra Przekazane zostało w narracjach, że obowiązkiem jest robić sudżud po salat (modlitwie), prosząc o wsparcie Fatimę az-Zahra. Powiedzieć 100 razy będąc w sudżud: ‘Ya Maulaaya , Yaa Faatima , Aghithni’ [O moja Mistrzyni, O Fatymo, pomóż mi] Jest to u nas zwyczajem i naturalne, że wspominając jej imię i… Czytaj… Szyickie herezje: Pokłon do Fatimy

· Szyizm, ٤ BID'AH | innowacje

Trzy błędne opinie

Muhammad Ibn Battah al-Hanbali (zm. 387H – rahimahullah) źródło: al-Ibânah, 2/48 Ibn 'Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) powiedział: „Opinia Qadariyyah jest niewiarą (Kufr), opinia Charydżytów jest zbłąkaniem (Dhalâlah) a opinia Szyitów jest destrukcją (Halkah).”

٤ BID'AH | innowacje

Wystarcza ci Koran?

Imâm Abû ´Abdillâh al-Hâkim źródło: Ma´rifah ´Ulûm-il-Hadîth, str. 65 Imâm Ayyûb as-Sikhtiyânî (rahimahullâh) powiedział: „Jeśli mówisz komuś o hadisie, a on ci na to mówi byś go zostawił i zamiast tego trzymał się Koranu, to wiedz że człowiek ten jest zbłąkany.”

٤ BID'AH | innowacje

Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu

Abul-Fadl Al-Muqri`Al-Râzî źródło: Ahâdîth fî Dham Al-Kalâm ła Ahlihî, str. 96 Abd Al-Rahmân bin Mahdî przekazał: Przyszedłem do Mâlika bin Anas, gdy pewien mężczyzna pytał go o Koran. [Imâm Mâlik] powiedział, „Być może jesteś przyjacielem Amra bin ‘Ubayd. Niech klątwa Allâha na niego padnie. To on wprowadził innowację filozofii (Kalâm). Jeśli filozofa (Kalâm) byłaby wiedzą,… Czytaj… Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu

herezje

Szyickie herezje: Szyicki Mahdi, władca wszechświata

Autor: Ayatollah Muhammad Taqi Misbah Yazdi źródło: http://www.al-islam.org/mot/law-quran-perspective.htm W mniejszej okultacji, która zaczęła się w roku 260H (872AD) i skończyła w 329H (939AD), trwała około 70 lat, skryty Imam komunikował się z ludźmi poprzez swych zastępców. Druga, większa okultacja, która rozpoczęła się w 329H (939AD), i trwa tak długo jak Bóg zechce. Według Szyitów, Mahdi… Czytaj… Szyickie herezje: Szyicki Mahdi, władca wszechświata

herezje

Szyickie herezje: pielgrzymka do grobu Hussayna (2)

źródło: Kaamil al-Ziyaarat, Chapter 71, p. 192 Rzekomo Imam Sadiq przekazał, 'Osoba która odwiedzi grób Hussayna (radi allaahu 'anhu), znając jego prawa (do Imamatu), to tak jakby odwiedził Allaha na jego Tronie.’ Zaś Prorok (صلى الله عليه وسلم) powiedział: „Niech klątwa Allaha spocznie na Żydach i Chrześcijanach za to że wzięli groby swych Proroków jako… Czytaj… Szyickie herezje: pielgrzymka do grobu Hussayna (2)