١ ISLAM | praktyka

Oddali się modlitwie zamiast wiedzy

Imâm al-Asbahânî (zm. 535H – rahimahullâh) Al-Targhîb wa Al-Tarhîb 3:98 Przekazane zostao że Imâm Muhammad bin Sîrîn – rahimahullâh – powiedział: Byli ludzie, którzy odwrócili się od wiedzy i od uczonych, i w zamian oddalili się do swych komnat oddając się modlitwie, aż im skóra zeschła. Następnie zaczęli postępować sprzecznie z Sunną, przez co przepadli.… Czytaj… Oddali się modlitwie zamiast wiedzy

٢ IMAN | wiara

Ablucja i modlitwa wymazuje grzechy?

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) Źródło: at-Tamhid, 2/181 Myśleć że ablucja (łudu) i modlitwa (sama w sobie) wymazuje duże i małe grzechy to ignorancja i opinia zgodna z uczeniami Murdż’iah. Pokuta za grzech jest obowiązkiem, a obowiązek bez intencji jest nieważny. Nie można myśleć że (sama) modlitwa wymazuje grzech nie myśląc o nim.

٧ FATAWA | fatwy

Życzenia świąteczne składa się PO modlitwie

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: al-Fatawa, 24/253 Jeśli chodzi o gratulacje które się składa po modlitwie świątecznej (salat ul-Eid), takie jak „Taqabbal Allah minna wa mink” (niech Allah przyjmie od nas i od was) i tym podobne, to zostało przekazane że niektórzy Towarzysze Wsłannika składali tego typu życzenia. Gratulacje w dniu Eid (świąt)… Czytaj… Życzenia świąteczne składa się PO modlitwie

١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Prawdziwy Fadżr (al-Fajr-us-Sadiq)

Komietet Fatw w Arabii Saudysjkiej źródło: Fatâwa Al-Ladżnah Al-Dâimah, tom 6, fatwa 10666 [www.alifta.com] `Abdullah ibn Ghudayyan, `Abdul-Razzaq `Afify, `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz Pytanie: Co oznacza Al-Fadżr-ul-Kadhib (fałszywy brzask) i  Al-Fadżr-us-Sadiq (prawdziwy brzask)? Według którego należy odmawiać modlitwę (fadżr)? Jak mamy obliczyć czas Al-Fadżr-us-Sadiq? Odpowiedź: Al-Fadżr-ul-Kadhib pojawia się jako prostokąt na niebie, od góry… Czytaj… Prawdziwy Fadżr (al-Fajr-us-Sadiq)

٢ IMAN | wiara

Doskonałość ahl-ul-bayt

Imam Muhammad bin Idris asz-Szâfi´î (zm. 206H – rahimahullah) źródło: Sabb-ul-’Adhab, str. 320 Wystarczy że modlitwa (salah) jest nieważna, jeśli nie prosi się o pokój i błogosławieństwo dla rodziny Proroka (sall allahu alayhi wa sallam), aby wskazać ich doskonałość.

١ ISLAM | praktyka

Czy zabierać ze sobą dzieci do Meczetu?

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî źródło: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr, 668 Wcześni przodkowie (Salaf), a przede wszystkim nasz Prorok (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), zezwalali dzieciom przychodzić do meczetu Proroka (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Na pewno pamiętasz hadith, przekazany przez jednego z towarzyszy, który pewnego dnia modlił się Salat ´Asr za Prorokiem(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Aż w… Czytaj… Czy zabierać ze sobą dzieci do Meczetu?

٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Zalecane jest czytanie Ayat-ul-Kursi po modlitwie

Hadith Sahih źródła niżej Prorok Sall allahu alayhi wa sallam powiedział: „Ten kto recytuje Ayat-ul-Kursi po każdej modlitwie, jedynie śmierć dzieli go od Raju.” (Przekazał an-Nasa’i, 4/99; Sahih wg Ibn Hibban) Ibn Kathir powiedział że łańcuch tego przekazu jest zgodny warunkami al-Buchariego (Tafisr-ul-Qur’an, 2:623). Ibn-ul-Qaiyym powiedział, że Ibn Taimiyyah powiedział: Zawsze czytałem ten werset po… Czytaj… Zalecane jest czytanie Ayat-ul-Kursi po modlitwie

٢ IMAN | wiara

Modlitwa która napewno będzie wysłuchana

Imâm Ibn Qayyim-il-Dżauziyyah (zm. 751H – rahimahullah) źródło: ad-Dâ’ wad-Dawâ’, str. 13 Jeżeli modlitwa (dua)… 1 … w której serce jest obecne, będąc całkowicie zajęte tym aby osiągnąć zamierzony cel… 2 … i wykonywana jest w jednym z sześciu usłuchanych czasów: ostatniej trzeciej części nocy przy wezwaniu do modlitwy (Adhân) między wezwaniem do modlitwy (Adhân)… Czytaj… Modlitwa która napewno będzie wysłuchana

١ ISLAM | praktyka

Salat-ul-’Eid samotnej osoby

Ibn Qudamah al-Maqdisi Hanbali (zm. 620H – rahimahullaah) Źródło: al-Mughni, 3/287 Zarówno Hasan al-Basri i asz-Szfi’i uważają że samotna osoba, podróżnik, niewolnik i kobieta mogą modlić się Salat-ul-’Eid sami (bez zgromadzenia). Uważają że zgromadzenie (al-Dżama’a) nie jest warunkiem modlitwy świątecznej. Ta jest także jedna z opinii Imama Ahmada.

١ ISLAM | praktyka

Kobiety powinny iść na modliwę świąteczną

Ibn Qudamah al-Maqdisi Hanbali (zm. 620H – rahimahullaah) Źródło: al-Mughni, 3/265 An-Nakha’i, Sufyan, Ibn-ul-Mubarak nienawidzili aby kobiety chodziły na modlitwę świąteczną (salat ul-’Eid). Hanafiyyah (szkoła hanaficka) zezwala starym kobietom i nienawidzą by młode chodziły z powodu próby (fitnah). Niemniej jednak, Sunnah Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) bardziej zasługuje na to by ją naśladować –… Czytaj… Kobiety powinny iść na modliwę świąteczną